VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING I “THE ART OF HOSTING & MEDSKAPANDE LEDARSKAP” 25 -27 NOV 2022 I KRONOBERG

“Hur kan vi stärka förmågan samt hitta kraft och vägar att utveckla våra lokalsamhällen tillsammans?”

Denna fråga kommer vara ledande under våra tre dagar av praktisk träning i medskapande ledarskap och konsten att vara värd för samtal om det som på riktigt spelar roll! 

Vi bjuder in till att tillsammans undersöka, utveckla och bygga ledarskapsförmågor med utgångspunkt i frågorna: 

 • Vad betyder ett hållbart ledarskap i praktiken?
 • Vilka metoder och förhållningssätt uppmuntrar demokratiska, involverande och medskapande processer?
 • Hur kan vi bygga gränsöverskridande nätverk, engagemang och handlingskraft ?

VAD ÄR ART OF HOSTING?
“The Art of Hosting & Harvesting Conversations that Matter” (ofta förkortat AoH) praktiseras över hela världen och erbjuder ett guidande perspektiv till att leda samtal och processer om komplexa frågeställningar, situationer och utmaningar. De metoder och verktyg som används är valt för att de stödjer oss i att skapa motivation, ägarskap och engagemang när grupper samarbetar.

Inom AoH vävs perspektiv på ledarskap samman från den personliga nivån till det delade gemensamma ledarskapet. Träningen är upplagd så att du får uppleva och praktiskt testa att använda de olika metoderna genom att du själv är aktiv.

Det är första gång en Art of hosting träning hålls i Kronoberg. Alla är välkomna oavsett bostadsort.

Träningen är för dig som är engagerad i ett byalag, förening, stadsdel, kommun, region, akademi, eller företagare – du är även välkommen att delta som privatperson. 

TRÄNINGEN VÄNDER SIG TILL DIG SOM…

 • Är engagerad eller vill engagera dig lokalt och samverka med andra platser, föreningar eller organisationer.
 • Lära av andra och dela med dig av erfarenheter av samskapande.
 • Önskar finna vägar framåt genom komplexa sammanhang och utmaningar.
 • Vill bygga engagemang och bjuda in till medskapande dialoger.
 • Vill undersöka vad hållbart ledarskap är i praktiken, på en personlig och en kollektiv nivå. 


VAD KOMMER DU LÄRA DIG?
Under träningen får du uppleva och använda olika typer av metoder för samtal i grupp. Du kommer lära dig att planera för involvering och inflytande och bygga en medskapande kultur.

Du har efter kursen kunskap om vad som behövs för att stödja förmågan att tänka tillsammans, ta till vara på och skörda olika insikter, idéer och metoder på sätt som leder till konkret handling. Du kommer också att få träffa och lära av andra deltagare som vill, alternativt redan arbetar med lokal utveckling.

Kursdagarna anpassas utifrån deltagare och kan exempelvis innehålla några av följande olika välkända metoder, verktyg och modeller:

 • Open Space Technology
 • Teori U
 • Berättelser som metod (Storytelling)
 • Att designa för kloka handlingar (Design for Wiser Action)
 • Världs café (Worldcafé) eller Pro Action Café
 • Uppskattande frågeteknik, dialog & lyssnande
 • Grafisk facilitering och mötestecknande