OM ART OF HOSTING

Vad kommer Medskapande Ledarskap eller på engelska “The Art of Hosting & Harvesting Conversations and Work that Matter”, ifrån?

Art of hosting är ett globalt nätverk som startades i början av 2000 -talet för att dela metoder som stärker gruppers kapacitet att förstå och mobilisera för att svara på sociala, politiska och ekonomiska förändringar i komplexa system. Träningen leds av ett team som är förankrade i det världsomspännande nätverket inom AoH och som även har ett engagemang i hållbarhets- och samhällsutvecklande frågor.  Du finner mer information om det internationella nätverket här: www.artofhosting.org

Idag används dessa metoder inom EU, internationellt inom civilsamhället och inom sjukhus, skolor och föreningar för att stärka medskapande i samtal om utveckling.

The Art of Hosting is an approach to leadership that scales up from the personal to the systemic using personal practice, dialogue, facilitation and the co-creation of innovation to address complex challenges.”


INSPIRATION & NÄTVERK 
Få kontakt med andra som praktiserar Art of Hosting i världen: http://www.artofhosting.org/connect/

Det finns både nationella, lokala och internationella facebookgrupper för personer som använder metoderna inom Art of Hosting eller är delaktiga i nätverken:

Sverige: Art of hosting Sweden
Art of hosting internationella sida: Art of Hosting

Närliggande svenskt nätverk är också:
Medskapande ledarskap och Participatory Leadership.

VARFÖR I KRONOBERG?

Kronoberg är ett landsbygdslän där förutsättningarna för utveckling ser olika ut i stad, orter och landsbygder. Utvecklingen på dessa platser drivs av många –  t.ex. bygder, orter, föreningar och företag, lärosäten, kommuner och andra offentliga aktörer. Alla har vi olika och viktiga roller i att initiera, utveckla och bidra till det lokala samhället och sammanhanget. 

De utmaningar vi arbetar med är ofta komplexa. För att hitta hållbara lösningar behöver vi samverka, utveckla och arbeta tillsammans  med andra – som kanske tänker olika. Detta kräver en sorts ledarskap som är delad – som involverar, engagerar och motiverar. Detta är en förutsättning för att utveckla lokalsamhällen både i städer och landsbygder och inom organisationer. 

Syftet med att mötas under denna träning är även att skapa lokala och nationella nätverk som vill hitta nya sätt för att lyckas med projekt tillsammans. Och att stärka modet och förmågan att praktisera ännu bättre demokratiskt ledarskap.